februari 14, 2021

tryckeri

Tryckerier med den senaste tekniken

Utan teknik skulle den bästa skrivaren vara som cowboy utan häst. Inte för att visa upp, men av nödvändighet har vi den modernaste tekniken, de senaste maskinerna. Och det säger sig självt att vi alltid är uppdaterade med programvaran. Utan tvekan har mer förändrats i tryckeriets 40-åriga historia inom tryckteknik än de 520 åren innan firman skapades, mellan Gutenbergs uppfinning av tryck och grundandet av vårt företag. Bitar och byte har inte bara fördrivit ledningen i tryckmaskinerna, utan har trängt in i alla områden – från dataöverföring till spårningsspårning. Men tryck har kommit för att stanna. För några år sedan innebar offsettryck bara ”bra för utskrift” efter timmar. Förinställningar, färgning, bläckzonskontroll måste regleras. Idag döljs parametrarna i de uppgifter som tillhandahålls av våra kunder och kontrollerar således osynligt förinställningarna för tryckmaskinerna. Tillförlitligheten för tungmetallgruppen har kvarstått i tryckeriet i Malmö. Gjord i Sverige, tryckt i Malmö. Offset är i de bästa händerna. Du har redan lärt känna vårt tryckeri lite smått. Strider för den ”enda sanna plattformen” MAC eller Windows, Quark-X-Press eller InDesign har inte varit på dagordningen under många år. Vi behandlar oavsett manuskript, bilder eller data du skickar för oss. Om vi också uppmärksammar typografiska subtiliteter och en bildkvalitet som är lämplig för offset, ligger vi inte bara några mil före en anonym uppladdning till på denna punkt. Naturligtvis har digitaliseringen också erövrat pressarna. Men ögonen och händerna på bokbindare, nu kända som medietekniker för vidare bearbetning, kan inte ersättas. I inget annat yrke är termen ”haptisk” som hemma som inom pappersområdet och dess efterbehandling. Tryckt papper är ett påtagligt, märkbart och klickbart resultat. Även om vi ofta inte vill att det ska vara sant: papper är ett naturligt material som reagerar mycket känsligt inte bara på fukt utan på varje touch. Den vackraste bilden, en anständig text, blir inte i närheten av lika mycket värt för någon om ett falsbrott skadar motivet eller det marginella snittet i en broschyr? Verktyg Vad LEO är för det babyloniska språket på Internet är vår färgöversättare för att översätta till Pantone eller HKS från CMYK. Vår färgöversättare har fastställt standarder på nätet i nästan tjugo år. Belöningen för många års arbete: Många forum hänvisar till standarden på våra verktyg. Och naturligtvis är vi lite stolta över att denna tjänst genererar flera hundra klick varje dag. Men det är inte slutet på historien: ryggstyrka-räknare, portoberäkning, en översikt över bindningstyper, en korrigeringstabell och mycket mer. Vill du veta vad broschyren du planerar väger? Med eller utan kuvert? Ett klick, några siffror och resultatet är grunden för ditt fortsatta arbete. Vi är särskilt nöjda när den första kontakten med dessa verktyg är början på en lång vänskap. Tveka inte att ta kontakt med tryckerierna från Stockholm.

Läs mer »
hemstädning

Döda bakterier av coronavirus Covid-19

Vi är din kompetenta kontakt när det gäller desinfektionsrengöring, desinficeringsrengöring, särskilt i samband med det nya Coronaviruset Vad ska rengöras? Alla ytor där bakterier av coronavirus Covid-19 kan vara. Bakterier distribueras genom beröring, nysningar, hosta, etc. Vi är mycket noga med att se till att alla ytor, handtag etc. rengörs. Eftersom viruset kan pågå i upp till 10 dagar på ytor enligt många uttalanden, bör följande områden rengöras särskilt noggrant och i upptagna områden om möjligt dagligen: Dörrhandtag (t.ex. lådor, fönsterhandtag) samt dörrhandtag, Sanitära områden inkl. Trappor och ledstänger, Strömbrytare och värmetermostater (handtag). och alla andra greppområden som kommer i kontakt med huden, såsom datormöss och tangentbord. På Petters Städfirma är vi noggranna med detta i all vår hemstädning i Stockholm Eftersom behovet är stort tar vi för närvarande bara ut på timlön. Material, ankomster etc. debiteras separat. Naturligtvis kan vi ge er en grov bedömning av insatsen i förväg. Om du vill fråga oss om vår hemstädning i Stockholm, vänligen ring eller skriv ett mail till oss.  Olika arbeten Öppettider Möjliga tider för desinfektion (Obs! tillträde måste garanteras) Här följer några tips om hemstädning: Som regel finns det inga funktionsnedsättningar under desinficering rengöring. Det kan bara finnas en utsmetning av ytan, eftersom desinfektionsmedlet förblir delvis på ytan som ska behandlas. Observera dock att desinfektionsmedel, även om de späds ut, skadar vissa ytor – vi kan inte ta något ansvar för detta trots största omsorg. Hand desinfektionsmedel och tvålar är tyvärr inte tillgängliga på grund av den nuvarande situationen. Du är dock välkommen att ha en bokning och vi kommer att förse dig så snart vi har en! För att dokumentera arbetet ger våra medarbetare arbetsdagsbevis i form av arbetstillstånd. Du vill vara säker på att arbetet med hemstädningen också kommer att uppfylla ditt syfte till 100%?! Naturligtvis kan minskningar på områdena göras – men för närvarande finns det en absolut överbelastning av laboratorierna, i detta fall vänligen kontakta oss. Rengöring och desinficering – Det bästa skyddet för dina anställda i Covid 19 års ålder! Ett renrum är föremål för särskilda villkor och rengöringsföreskrifter. Det är den största utmaningen för en professionell byggnad renare och är därmed praktiskt taget den högsta klassen när det gäller tillhörande rengöring prestanda. Hemstädning Stockholm Rengöringsproceduren specificeras i detalj av kunden och måste följas under daglig rengöring. Rengöringshandskarna får till exempel inte röra vid eller vidröra några komponenter. Dessutom får borstar, pappershanddukar, slipmedel och svepande besvär inte användas. Förfarandet för rengöring av renrum är också tydligt reglerat. Så här startas alltid samlingslokalerna. Gången och sedan rengöringsavdelningen rengörs sedan. Låsutrymmet är också rengjort. Rengöringskammaren rengörs sist. Facken får endast tömmas i gången och sedan försiktigt föras in i varandra. Särskild försiktighet måste iakttas för att säkerställa att så få partiklar som möjligt frigörs. Även oanvända papperskorgar med tomma påsar måste rengöras en gång i veckan. Kassering av rengöringsmedel efter avslutad hemstädning Göteborg Efter avslutad rengöringsåtgärder måste alla använda rengöringsdukar, moppar, handskar och skyddsdräkter samlas i en påse och sedan förseglas. Detta är det enda sättet att

Läs mer »