Utan teknik skulle den bästa skrivaren vara som cowboy utan häst. Inte för att visa upp, men av nödvändighet har vi den modernaste tekniken, de senaste maskinerna. Och det säger sig självt att vi alltid är uppdaterade med programvaran.
Utan tvekan har mer förändrats i tryckeriets 40-åriga historia inom tryckteknik än de 520 åren innan firman skapades, mellan Gutenbergs uppfinning av tryck och grundandet av vårt företag. Bitar och byte har inte bara fördrivit ledningen i tryckmaskinerna, utan har trängt in i alla områden – från dataöverföring till spårningsspårning.
Men tryck har kommit för att stanna. För några år sedan innebar offsettryck bara ”bra för utskrift” efter timmar. Förinställningar, färgning, bläckzonskontroll måste regleras. Idag döljs parametrarna i de uppgifter som tillhandahålls av våra kunder och kontrollerar således osynligt förinställningarna för tryckmaskinerna. Tillförlitligheten för tungmetallgruppen har kvarstått i tryckeriet i Malmö. Gjord i Sverige, tryckt i Malmö. Offset är i de bästa händerna.

Du har redan lärt känna vårt tryckeri lite smått. Strider för den ”enda sanna plattformen” MAC eller Windows, Quark-X-Press eller InDesign har inte varit på dagordningen under många år. Vi behandlar oavsett manuskript, bilder eller data du skickar för oss. Om vi också uppmärksammar typografiska subtiliteter och en bildkvalitet som är lämplig för offset, ligger vi inte bara några mil före en anonym uppladdning till på denna punkt.

Naturligtvis har digitaliseringen också erövrat pressarna. Men ögonen och händerna på bokbindare, nu kända som medietekniker för vidare bearbetning, kan inte ersättas. I inget annat yrke är termen ”haptisk” som hemma som inom pappersområdet och dess efterbehandling. Tryckt papper är ett påtagligt, märkbart och klickbart resultat. Även om vi ofta inte vill att det ska vara sant: papper är ett naturligt material som reagerar mycket känsligt inte bara på fukt utan på varje touch. Den vackraste bilden, en anständig text, blir inte i närheten av lika mycket värt för någon om ett falsbrott skadar motivet eller det marginella snittet i en broschyr?

Verktyg
Vad LEO är för det babyloniska språket på Internet är vår färgöversättare för att översätta till Pantone eller HKS från CMYK. Vår färgöversättare har fastställt standarder på nätet i nästan tjugo år. Belöningen för många års arbete: Många forum hänvisar till standarden på våra verktyg. Och naturligtvis är vi lite stolta över att denna tjänst genererar flera hundra klick varje dag.
Men det är inte slutet på historien: ryggstyrka-räknare, portoberäkning, en översikt över bindningstyper, en korrigeringstabell och mycket mer. Vill du veta vad broschyren du planerar väger? Med eller utan kuvert? Ett klick, några siffror och resultatet är grunden för ditt fortsatta arbete. Vi är särskilt nöjda när den första kontakten med dessa verktyg är början på en lång vänskap. Tveka inte att ta kontakt med tryckerierna från Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *