Vi är din kompetenta kontakt när det gäller desinfektionsrengöring, desinficeringsrengöring, särskilt i samband med det nya Coronaviruset

Vad ska rengöras?

Alla ytor där bakterier av coronavirus Covid-19 kan vara. Bakterier distribueras genom beröring, nysningar, hosta, etc. Vi är mycket noga med att se till att alla ytor, handtag etc. rengörs.

Eftersom viruset kan pågå i upp till 10 dagar på ytor enligt många uttalanden, bör följande områden rengöras särskilt noggrant och i upptagna områden om möjligt dagligen:

och alla andra greppområden som kommer i kontakt med huden, såsom datormöss och tangentbord. På Petters Städfirma är vi noggranna med detta i all vår hemstädning i Stockholm

Eftersom behovet är stort tar vi för närvarande bara ut på timlön. Material, ankomster etc. debiteras separat. Naturligtvis kan vi ge er en grov bedömning av insatsen i förväg.

Om du vill fråga oss om vår hemstädning i Stockholm, vänligen ring eller skriv ett mail till oss. 

Här följer några tips om hemstädning:

Som regel finns det inga funktionsnedsättningar under desinficering rengöring. Det kan bara finnas en utsmetning av ytan, eftersom desinfektionsmedlet förblir delvis på ytan som ska behandlas.

Observera dock att desinfektionsmedel, även om de späds ut, skadar vissa ytor – vi kan inte ta något ansvar för detta trots största omsorg.

Hand desinfektionsmedel och tvålar är tyvärr inte tillgängliga på grund av den nuvarande situationen. Du är dock välkommen att ha en bokning och vi kommer att förse dig så snart vi har en!

För att dokumentera arbetet ger våra medarbetare arbetsdagsbevis i form av arbetstillstånd.

Du vill vara säker på att arbetet med hemstädningen också kommer att uppfylla ditt syfte till 100%?!

Naturligtvis kan minskningar på områdena göras – men för närvarande finns det en absolut överbelastning av laboratorierna, i detta fall vänligen kontakta oss.

Rengöring och desinficering – Det bästa skyddet för dina anställda i Covid 19 års ålder!

Ett renrum är föremål för särskilda villkor och rengöringsföreskrifter. Det är den största utmaningen för en professionell byggnad renare och är därmed praktiskt taget den högsta klassen när det gäller tillhörande rengöring prestanda.

Hemstädning Stockholm

Rengöringsproceduren specificeras i detalj av kunden och måste följas under daglig rengöring. Rengöringshandskarna får till exempel inte röra vid eller vidröra några komponenter. Dessutom får borstar, pappershanddukar, slipmedel och svepande besvär inte användas.

Förfarandet för rengöring av renrum är också tydligt reglerat. Så här startas alltid samlingslokalerna. Gången och sedan rengöringsavdelningen rengörs sedan. Låsutrymmet är också rengjort. Rengöringskammaren rengörs sist. Facken får endast tömmas i gången och sedan försiktigt föras in i varandra. Särskild försiktighet måste iakttas för att säkerställa att så få partiklar som möjligt frigörs. Även oanvända papperskorgar med tomma påsar måste rengöras en gång i veckan.

Kassering av rengöringsmedel efter avslutad hemstädning Göteborg

Efter avslutad rengöringsåtgärder måste alla använda rengöringsdukar, moppar, handskar och skyddsdräkter samlas i en påse och sedan förseglas. Detta är det enda sättet att säkerställa att ingen ytterligare partikelkontaminering kan utvecklas. Alla rengöringsåtgärder som utförs dokumenteras i en lista över namnen på byggnadsstädarna och rengöringsdatumet.

Rengör rengöring med speciell testprocess

En gång i veckan kontrolleras rummen för partiklar med en UV-lampa. Även de mätpunkter där provningen testas är exakt definierade. Endast utbildad personal från byggstädbranschen kan uppfylla kraven och kraven för industriell rengöring till full kundnöjdhet.

Utöver vår hemstädning så städar också vår utbildade städpersonal Stockholms kontor. Detta jobb inkluderar att ta bort damm på förvaringsytorna och korrekt rengöra stolar och bord. Befintliga spår av handtaget avlägsnas utan rester på kontorsmöbler, dörrar och ytor. Naturligtvis är det också en del av att tömma soptunnorna. Befintliga glasytor rengörs med miljövänliga rengöringsmedel, så att de återigen är streckfria och streckfria. Vi rengör befintliga tekniska enheter som bildskärmar, datorer, bärbara datorer, tangentbord och möss försiktigt och noggrant.

Underhållsrengöring för rena kontor

Golv och golvbeläggningar sugs, sopas eller våt till sina respektive egenskaper. Vi är mycket försiktiga med hygienisk rengöring av sanitetsrummen. Vi rengör golv och inredning med en process speciellt utvecklad för sanitetsrum. Vi rengör även kakel och speglar för att ge rummen ett rent helhetsintryck.

Vi lägger särskild vikt vid renlighet i köket och pausrum. Möblerna rengörs eller torkas noggrant. Vi rengör också diskhoarna och tar bort spår av grepp på köksmöblerna och deras handtag så att obehagliga lukter inte kan bildas.

För att säkerställa att det första intrycket för besökare är det bästa möjliga håller vi entrén och korridorerna rena.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *