Hälsosam och frisk luft i huset är otroligt viktigt för ditt välbefinnande och komfort hemma. Nya energiska standarder i husbyggnaden innebär att husen byggs i större uträckning och tätare vilket därför resulterar i att det kan bli ganska dåligt luftutbyte. Resultatet är en hög dos av föroreningar i luften, vilket allvarligt kan begränsa invånarnas hälsa och välbefinnande. Dessutom är luften berikad med fukt och kan leda till bildande av mögel.
Är du intresserad av ett ventilationssystem i ditt hus som ger dig frisk luft utan att öppna fönstren helt flera gånger om dagen? Eller vill du bygga på ett särskilt energieffektivt sätt och dra nytta av de nya ventilationsanordningarna? I följande guide presenterar vi de vanligaste ventilationssystemen för ditt hem: rabattventilationen, det centrala ventilationssystemet och det decentraliserade ventilationssystemet. Vi har jämfört alla fördelar och nackdelar med respektive ventilationssystem för dig och jämfört dem när det gäller planeringsinsats och installation, egenskaper och egenskaper hos de olika systemen och hantering i praktiken.

Hälsosamt vardagsrumsklimat genom ventilationssystem i huset
Husbyggandet blir mer och mer progressivt: täta byggnadshöljen tack vare isolerade tak, yttre fasader och flerglasade fönster garanterar allt högre energieffektivitet. Byggnadernas täthet innebär dock också att det naturliga luftutbytet i huset blir allt svårare. Även om det i det förflutna alltid garanterades naturlig ventilation genom sprickor, leder eller läckor i murverket, finns idag snarare luften i de energieffektiva husen.
Som ett resultat samlas föroreningar som förångning av möbler och mattor i rumsluften. Å andra sidan stiger fukten snabbare, vilket ökar risken för mögel kraftigt. Användningen av ventilationssystem i huset blir mer och mer nödvändigt och säkerställer en kontinuerlig luftförändring. Detta ökar kvaliteten på hälsosam inomhusluft och förhindrar mögeltillväxt. Vi vill ta reda på nedan: Vilket ventilationssystem passar ditt hus?

Principen för decentraliserad ventilation i huset

Användningen av ett decentraliserat ventilationssystem är också en del av fläktassisterad ventilation. De decentraliserade fläktarna installeras direkt i husets eller lägenhetens ytterväggar. Två enheter bildar ett ventilationspar. Tack vare den integrerade backfläkten växlar dessa i till- och frånluftslägen med vissa (korta) intervaller, vilket säkerställer ett kontinuerligt luftutbyte. Värmen från inomhusluften som tas bort lagras i en aluminium- eller keramisk kärna inuti fläkten och släpps sedan till den friska luften som matas. På detta sätt når uppvärmd utomhusluft det inre av rummet i tilluftsintervallet.
Det decentraliserade ventilationssystemet garanterar också ett luftutbyte som uppfyller kraven för nominell ventilation. VVS företag installerar din decentraliserade ventilation.

Principen för centrala ventilationssystem i huset

Det centrala ventilationssystemet är en del av fläktassisterad ventilation. Vid planering av detta ventilationssystem är huset uppdelat i tillufts- och frånluftsrum. Tilluftsutrymmen är vanligtvis bo- och sovplatser; Köket och badrummet används som ventilationsrum.
En central ventilationsenhet installeras i det termiska kuvertet i huset – vanligtvis i källaren eller på vinden. Den använda luften dras in från frånluftsutrymmen via ett luftkanalsystem i hela huset. Samtidigt levereras frisk luft till tilluftsutrymmen, vilket säkerställer att luften förändras i hela huset. Den (kalla) tilluften värms upp av en tvärflödesvärmeväxlare i den centrala ventilationsenheten så att temperaturen i huset alltid förblir konstant trots den höga luftväxelhastigheten. Med sina höga luftflöden används det centrala ventilationssystemet ofta, särskilt för kommersiell ventilation.
Luftväxeln för det centrala ventilationssystemet når den nominella ventilationen. Detta innebär att även när husägarna är närvarande i vardagen – dvs under högre fuktbelastningar – uppfyller ventilationen hygieniska och hälsokrav samt byggnadsskydd. Installationen av detta system kommer att behöva specialister ifrån VVS företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *