Identifiera lovande innovativa rivningsfria renoverings- och ersättningstekniker och objektivt utvärdera den praktiska tillämpningen och implikationerna i praktiken. I Sverige ligger nästan 110 000 km vattenledningar (exklusive anslutningsrör) i marken med ett globalt ersättningsvärde på cirka 200 miljarder kronor. Rörledningsnätets medelålder är cirka 43 år. Mycket stora investeringar kommer att krävas under de kommande decennierna för att hålla rörledningen i gott skick.

Teknologi
Traditionellt ersätts rör nästan uteslutande av utgrävningar. Detta kostar dock mycket pengar, orsakar olägenhet för miljön och säkerställer relativt långa avbrott i försörjningen. Smartare renovering eller utbyte är möjlig genom att använda grävfria tekniker som applicering av nytt lager rör innanför det redan befintliga röret, sprayfodring eller fodring med nära passform. Användningen av dessa tekniker gör att kunder och lokala invånare kommer att uppleva mindre besvär och att kostnader kan sparas.

Utmaning
Rivningsfria-tekniker har funnits i flera år, särskilt i avloppssystemet och utomlands, men används fortfarande i begränsad omfattning i det svenska vattenförsörjningsnätet. På senare år har tekniker utvecklats och anpassats för användning i dricksvatten i Sverige. Detta projekt är unikt eftersom det är första gången som flera tekniker testas sida vid sida och att genomförbarheten för tillämpning i Sverige har bedömts enligt tydliga kriterier som stöds av både dricksvattensektorn och entreprenörerna. Resultaten översätts till tillämpningen av dammfria renoveringar och ersättningstekniker i det svenska rörledningsnätet med betonghandtag för vägning av enskilda fall.
Projektet kommer att innefatta följande:
• En utvärderingsram baserad på en social kostnadsfördelningsanalys av teknikernas påverkan på relevanta aspekter såsom omständigheter under konstruktion, leveransavbrott, hantering, miljö, kostnader under hela livscykeln och risker.
• Ett schema med krav för implementering av renoverings- och ersättningstekniker i praktiken (praktiska tester) baserat på utvärderingsramen.
• En översikt över aktiviteterna (processen) hos dricksvattenföretag och entreprenörer under renoveringar, inklusive en riskanalys av berednings- och implementeringsfasen. I denna riskanalys tittar de olika aktiviteterna på aspekter som risken för förseningar, kostnadsöverskridanden, tekniska problem till exempel
• Resultaten av utvärderingen av de praktiska testerna. De praktiska testerna jämförs med relevanta motsvarande aspekter.
• En översättning av resultaten från jämförelsen med användningen av innovativa renoverings- eller ersättningstekniker för rörhantering i Sverige.

Lösning
Projektet har utvecklat en utvärderingsmetod för utvärdering av olika (rivningsfria) saneringstekniker. Denna metod har utvecklats för att inkludera underbyggda och kvantifierade alla relevanta aspekter för saneringsbeslut. Detta gör det nu möjligt att utvärdera och jämföra olika saneringstekniker under olika omständigheter, vilket öppnar vägen för en beslutsstödande kunskapsdatabas. Företag använder metoden för stambyte inom Stockholmsområdet men även stambyten i Malmö.

Tre praktiska tester genomfördes inom projektet, på vilka den utvecklade utvärderingsmetoden tillämpades. Två utvärderingsrapporter har levererats, den tredje utvärderingsrapporten är fortfarande under uppbyggnad. Resultaten från utvärderingarna används i kombination med en nätverksanalys av de involverade dricksvattenföretagen för att ge en översikt över tillämpningsmöjligheterna för de utvärderade rivningsfria-teknikerna.

Resultaten har hittills publicerats i en konferenspost för den 13: e avloppskonferensen i Sverige 3–5 maj 2018. Resultaten kommer också att presenteras vid näst årsmöte, mars 2019. Dessutom har presentationer hållits för 2016.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *