Smart renovering av vattenledningar

Identifiera lovande innovativa rivningsfria renoverings- och ersättningstekniker och objektivt utvärdera den praktiska tillämpningen och implikationerna i praktiken. I Sverige ligger nästan 110 000 km vattenledningar (exklusive anslutningsrör) i marken med ett globalt ersättningsvärde på cirka 200 miljarder kronor. Rörledningsnätets medelålder är cirka 43 år. Mycket stora investeringar kommer att krävas under de kommande decennierna för […]