Vanliga frågor om Dränering

Vad är en del av fastighetens dräneringssystem och vem ansvarar för det? Dräneringssystem för fastigheter är konstruktionssystem i byggnader och på mark som smutsigt och regnvatten samlas in, behandlas och dräneras vid behov. Detta inkluderar avloppsrören i byggnaden och de så kallade markrören, som ligger i marken eller under huset. Inspektionsaxlar och system som backflödesstopp […]