Analysprocess

Analysavdelningen lokaliserar de främsta spar- och trygghetslösningarna

Som fristående aktör anser vi att vår viktigaste uppgift är att rekommendera de lösningar och den sammansättning av produkter som skapar mest värde för varje klient. Därför har vi lagt stora resurser på att bygga upp en värdeskapande analysavdelning som hjälper rådgivarna att rekommendera lämpliga lösningar och produkter till varje klient.

Informerar om ekonomi, försäkringar och värdepapper 

Analysavdelning bevakar ekonomins utveckling och marknadens utbud av spar- och trygghetslösningar. Avdelningen sammanställer och analyserar information samt rapporterar slutsatser till rådgivarna. På så sätt får rådgivarna snabbt tillgång till relevant information och kvalificerade underlag för att ge råd.

Granskar försäkringar och värdepapper

Avdelningen utarbetar de bästa generella lösningarna för att tillmötesgå de vanligaste önskemålen som klienter har. Avdelningen lokaliserar även de finansiella instrument som erbjuder högst förväntad riskjusterad avkastning efter avgifter och de försäkringar som erbjuder högst nytta givet avgifter. Analysavdelningens granskning omfattar de produkter som Cerberus kan förmedla och som har en avgift som delvis finns till för att finansiera rådgivningen.

Avdelningens primära uppgift är att lokalisera lämpliga lösningar och produkter. Minst lika viktigt är emellertid att avdelningen ska finna och rensa bort de lösningar och produkter som är bristfälliga. På så sätt säkras en hög lägsta nivå på de lösningar och produkter som vi rekommenderar till klienter. 

Godkänner produkter

Analysavdelningen rapporterar direkt till placeringsrådet. I placeringsrådet ingår ledningsgruppen för Cerberus AB (Anders Hedenfalk, Alexander Strömstedt och Toni Song), Vd för Cerberus Skåne AB (Martin Paulette) samt Cerberus analytiker (Daniel Westling och Henrik Kwarnmark). Rådet bestämmer slutligen vilka lösningar och produkter som är godkända att rekommendera till klienter.

Sammanfattningsvis möjliggör analysavdelningen att investeringsrådgivarna ständigt kan rekommendera lämpliga lösningar och produkter till varje klient. Det innebär att varje klient i slutändan får det lättare att uppnå personliga och finansiella mål.  

Strukturerad produkt

Fond

Depåförsäkring

Fondförsäkring

Traditionell försäkring

 


Senast uppdaterad: 2014-11-04