Analys

Hjälp att välja ut de bästa spar- och trygghetslösningar

Vår målsättning är att rekommendera de spar- och trygghetslösningar som skapar mest värde för varje klient. För att uppnå det målet har vi grundat ett placeringsråd och byggt upp en analysavdelning. Syftet med placeringsrådet och analysavdelningen är att hjälpa våra rådgivare att på bästa sätt tillmötesgå varje klients önskemål och behov.

Placeringsråd  

I placeringsrådet ingår ledningsgruppen för moderbolaget Cerberus AB (Anders Hedenfalk, Alexander Strömstedt och Toni Song) och Vd för dotterbolaget Cerberus Skåne AB (Martin Paulette). Cerberus Chef för analys och förvaltning av fonder (Henrik Kwarnmark) och Chef för analys av strukturerade produkter och försäkringar (Daniel Westling) har båda en föredragande roll i placeringsrådet. Placeringsrådet fastställer vilken investeringsfilosofi som skall prägla Cerberus investeringsrådgivning och fondförvaltning samt vilka kategorier av livförsäkringar och finansiella instrument som våra rådgivare skall ha möjlighet att rekommendera och/eller förmedla.

Analysavdelningen

Analysavdelningen ansvarar för att Cerberus har ett kvalitetssäkrat och riskklassificerat utbud av livförsäkringar och finansiella instrument som våra rådgivare kan rekommendera och/eller förmedla.

Analysavdelningen har i uppgift att lokalisera de livförsäkringar som erbjuder högst nytta givet avgifter och de finansiella instrument som erbjuder högst förväntad riskjusterad avkastning efter avgifter. Avdelningen arbetar således främst med att lokalisera attraktiva produkter och tjänster. Det innebär indirekt att avdelningen även arbetar med att lokalisera och exkludera bristfälliga produkter och tjänster. Tillvägagångssättet borgar för att Cerberus kan erbjuda en hög lägsta nivå på de produkter och tjänster som rekommenderas till klienter.

Analysavdelningens granskning omfattar de livförsäkringar och finansiella instrument som Cerberus har möjlighet att förmedla och som har en avgift som delvis finns till för att finansiera bolagets verksamhet.

Analysavdelning bevakar även ekonomins utveckling i allmänhet och finansmarknadens utveckling i synnerhet. Avdelningen sammanställer och analyserar information samt rapporterar till bolagets rådgivare. På så sätt säkerställer vi att våra rådgivare ständigt har tillgång till relevant information om marknadens utveckling och tillstånd.  

Fondförvaltare 

Ansvarig förvaltare för fonderna hos oss är Henrik Kwarnmark. Den ansvarige förvaltaren förvaltar två utländska specialfonder (alternativa investeringsfonder, s.k. AIF). 

Senast uppdaterad: 2015-01-28