Analys

Hjälp att välja ut de bästa spar- och trygghetslösningar

Vår målsättning är att rekommendera de spar- och trygghetslösningar som skapar mest värde för varje klient. För att uppnå det målet har vi grundat ett placeringsråd och byggt upp en analysavdelning. Syftet med placeringsrådet och analysavdelningen är att hjälpa våra rådgivare att på bästa sätt tillmötesgå varje klients önskemål.

Placeringsråd  

I placeringsrådet ingår ledningsgruppen för moderbolaget Cerberus AB (Anders Hedenfalk, Alexander Strömstedt och Toni Song) samt Expansionschef Martin Paulette. Cerberus Chef för analys och förvaltning av fonder (Henrik Kwarnmark) och Assisterande förvaltare och analytiker (Peter Källström) har en föredragande roll i placeringsrådet.

Placeringsrådet fastställer vilken investeringsfilosofi som skall prägla Cerberus investeringsrådgivning och fondförvaltning samt vilka kategorier av livförsäkringar och finansiella instrument som våra rådgivare skall ha möjlighet att rekommendera och/eller förmedla.

Analysavdelning

Analysavdelningen ansvarar för att Cerberus har ett riskklassificerat utbud av livförsäkringar och finansiella instrument som våra rådgivare kan rekommendera och/eller förmedla.

Analysavdelning bevakar ekonomins utveckling i allmänhet och finansmarknadens utveckling i synnerhet. Avdelningen sammanställer och analyserar information samt rapporterar till våra rådgivare. På så sätt får rådgivarna hjälp att följa marknadens utveckling.

Analysavdelningen hjälper rådgivare att fastställa vilka finansiella produkter och tjänster som är lämpliga för klienten. 

Fondförvaltare 

Ansvarig förvaltare för fonderna hos oss är Henrik Kwarnmark. Den ansvarige förvaltaren förvaltar två utländska specialfonder (alternativa investeringsfonder, s.k. AIF).

Senast uppdaterad: 2016-09-19