Ekonomi

Tillväxt under lönsamhet 

Cerberus med anknutna ombud (nedan kallat ”Cerberus”) hade en omsättning på 166 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret som slutade den 31 december 2015. Det innebär rekord i genomsnittlig omsättning per månad under ett räkenskapsår för Cerberus.

Cerberus rörelseresultat uppgick till 15 miljoner kronor. Det innebär att Cerberus har uppvisat lönsamhet varje räkenskapsår sedan verksamheten grundades 2005. Den positiva utvecklingen befäster Cerberus position som ett av Sveriges ledande finansiella rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar.

Cerberus AB hade en omsättning på 141 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret som slutade den 31 december 2015. Rörelseresultatet uppgick till 17 miljoner kronor.

Cerberus utveckling de tre senaste åren:

  2015 2014 2013
Rörelseintäkter, tkr 165 805 124 057 116 109
Rörelseresultat, tkr 15 477 20 164 6 963
Balansomslutning, tkr 69 641 53 630 38 235
Soliditet, procent 56 69 56
Antal anställda 106 101 104

Senast uppdaterad: 2017-02-09