Ekonomi

Tillväxt under lönsamhet 

Cerberus koncern hade en omsättning på 124 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret som slutade den 31 december 2014. Det innebär ett nytt rekord i genomsnittlig omsättning per månad under ett räkenskapsår för koncernen.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 20 miljoner kronor. Det innebär att koncernen har uppvisat lönsamhet varje räkenskapsår sedan verksamheten grundades 2005. Den positiva utvecklingen befäster Cerberus position som ett av Sveriges största fristående finansiella rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar.

Koncernens moderbolag, Cerberus AB, hade en omsättning på 105 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret som slutade den 31 december 2014. Rörelseresultatet uppgick till 18 miljoner kronor.

Koncernens dotterbolag, Cerberus Skåne AB, hade en omsättning på 24 miljoner kr under det senaste räkenskapsåret som slutade den 31 december 2014. Rörelseresultatet uppgick till 2 miljoner kronor.

Utveckling, koncern, de tre senaste åren:

  2014 2013 2011/2012*
Rörelseintäkter, tkr 124 057 116 109 127 421
Rörelseresultat, tkr 20 164 6 963 8 866
Balansomslutning, tkr 53 630 38 235 37 042
Soliditet, procent 69 56 52
Antal anställda 101 104 91

* Redovisat räkenskapsår är förlängt och avser perioden sept. 2011 - dec. 2012

Senast uppdaterad: 2015-09-09