ANMÄL DITT INTRESSE

Boka informationsmöte

Bli klient

info@cerberusradgivning.se

+46 8 550 565 00

Ekonomi

Tillväxt under lönsamhet 

Cerberus koncern hade en omsättning på 116,1 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret som slutade den 31 december 2013. Det innebär ett nytt rekord i genomsnittlig omsättning per månad under ett räkenskapsår för koncernen.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 7,0 miljoner kronor. Det innebär att koncernen har uppvisat lönsamhet varje år sedan verksamheten grundades 2005. Den positiva utvecklingen befäster Cerberus position som ett av Sveriges största fristående finansiella rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar.

Cerberus AB, moderbolag, hade en omsättning på 98,8 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret som slutade den 31 december 2013. Rörelseresultatet uppgick till 5,0 miljoner kronor. Det innebär att moderbolaget har växt under lönsamhet varje år sedan bolaget grundades 2005. Det har gjort moderbolaget till ett av Sveriges största fristående finansiella rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar.

Cerberus Skåne AB, dotterbolag, hade en omsättning på 21,8 miljoner kr under det senaste räkenskapsåret som slutade den 31 december 2013. Rörelseresultatet uppgick till 4,1 miljoner kronor. Det innebär att dotterbolaget har ökat omsättningen varje år sedan bolaget grundades. Det har gjort dotterbolaget till ett av Skånes största fristående finansiella rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar.

Utveckling, koncern, de tre senaste åren:

  2013 2011/2012* 2010/2011
Rörelseintäkter, tkr 116 109 127 421 93 800
Rörelseresultat, tkr 6 963 8 866 4 075
Balansomslutning, tkr 38 235 37 042 22 810
Soliditet, procent 56 52 65
Antal anställda 104 91 83

* Redovisat räkenskapsår är förlängt och avser perioden sept. 2011 - dec. 2012

Högsta kreditbetyg

Cerberus AB - koncernens moderbolag - fick 2012 högst kreditbetyg, AAA, för tredje året i rad av företaget AAA Soliditet AB.* Det innebär att Cerberus AB är ett välskött aktiebolag med synnerligen sunda finanser. Cerberus AB tillhör därmed en exklusiv samling av Svenska aktiebolag. Anledningen är att enbart 2,8 procent av alla svenska aktiebolag fick kreditbetyget AAA av Soliditet under 2012.

Cerberus Skåne AB - dotterbolag - fick 2013 kreditbetyget AA av Soliditet. Det är det högsta kreditbetyget ett bolag som har funnits i tre år kan få av Soliditet. Betyget innebär att Cerberus Skåne AB är ett välskött aktiebolag med synnerligen sunda finanser.

Högsta värderingsrating

Cerberus AB - koncernens moderbolag - fick 2012 högsta värderingsrating, VVV, av företaget Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB. Det innebär att Cerberus AB är ett lönsamt företag som växer stadigt och är ett av Sveriges högst värderade aktiebolag inom samma bransch och storleksklass. Det betyder också att Cerberus AB tillhör en exklusiv samling av Svenska aktiebolag. Anledningen är att enbart 6 000 av alla svenska aktiebolag har fått värderingsrating VVV av Valuation under 2012.

Senast uppdaterad: 2014-06-30