Ekonomi

Nytt omsättningsrekord

Cerberus koncern hade en omsättning på 127,4 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret som slutade 31 december 2012.* Det innebär ett nytt omsättningsrekord för koncernen.** Rörelseresultatet uppgick till 8,9 miljoner kronor. Det innebär att koncernen har uppvisat lönsamhet varje år sedan verksamheten grundades 2005. Den positiva utvecklingen befäster Cerberus position som ett av Sveriges största fristående rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar.

Utveckling, koncern, de tre senaste åren:

  2011/2012* 2010/2011 2009/2010
Rörelseintäkter, tkr 127 421 93 800 82 992
Rörelseresultat, tkr 8 866 4 075 7 008
Balansomslutning, tkr 37 042 22 810 23 414
Soliditet, procent 52 65 56
Antal anställda 91 83 82

* Redovisat räkenskapsår är förlängt och avser perioden sept. 2011 - dec. 2012.
** Beräknat som genomsnittlig omsättning per månad under räkenskapsåret
.

Högsta kreditbetyg

Cerberus AB - koncernens moderbolag - fick 2012 högst kreditbetyg, AAA, för tredje året i rad av företaget AAA Soliditet AB.* Det innebär att Cerberus AB är ett välskött aktiebolag med synnerligen sunda finanser. Cerberus AB tillhör därmed en exklusiv samling av Svenska aktiebolag. Anledningen är att enbart 2,8 procent av alla svenska aktiebolag fick kreditbetyget AAA av Soliditet under 2012.

Cerberus Skåne AB - dotterbolag - fick 2013 kreditbetyget AA av Soliditet. Det är det högsta kreditbetyget ett bolag som har funnits i tre år kan få av Soliditet. Betyget innebär att Cerberus Skåne AB är ett välskött aktiebolag med synnerligen sunda finanser.

Högsta värderingsrating

Cerberus AB - koncernens moderbolag - fick 2012 högsta värderingsrating, VVV, av företaget Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB. Det innebär att Cerberus AB är ett lönsamt företag som växer stadigt och är ett av Sveriges högst värderade aktiebolag inom samma bransch och storleksklass. Det betyder också att Cerberus AB tillhör en exklusiv samling av Svenska aktiebolag. Anledningen är att enbart 6 000 av alla svenska aktiebolag har fått värderingsrating VVV av Valuation under 2012.

Senast uppdaterad: 2013-08-20