Analysdriven

Cerberus rådgivning är analysdriven. Det innebär att klienter får hjälp att använda lämpliga spar- och trygghetslösningar.

Cerberus rådgivning är förankrad och samstämmig, oavsett vilken rådgivare som anlitas. Det sker genom att rådgivaren först lokaliserar klientens mål. Därefter lokaliserar analysavdelningen de produkter som ger bäst förutsättningar att uppnå önskade mål. Slutligen rekommenderar rådgivaren de produkter som analysavdelningen har lokaliserat för att klienten skall få bästa förutsättningar att uppnå sina mål.

Cerberus analysavdelning granskar kontinuerligt ekonomins utveckling och marknadens utbud av spar- och trygghetslösningar. Analysavdelningen utarbetar de bästa generella lösningarna för att tillmötesgå de vanligaste önskemålen som klienter har. Avdelningen lokaliserar även de finansiella instrument som erbjuder högst förväntad riskjusterad avkastning efter avgifter samt de försäkringar som erbjuder högst nytta givet avgifter. Analysavdelningens granskning omfattar de produkter som Cerberus kan förmedla och som har en avgift som delvis finns till för att finansiera rådgivningen.

Senast uppdaterad: 2014-03-28