Analysdriven

Cerberus rådgivning är analysdriven. Det innebär att klienten får hjälp att använda lämpliga spar- och trygghetslösningar.

Cerberus rådgivare har ansvar för att inhämta information om klientens; ekonomiska situation, kunskap och erfarenhet av finansiella produkter och tjänster samt mål och önskemål inom finansiell planering. Rådgivaren har även ansvar för att analysera inhämtad information och för att fastställa vilka råd som är lämpliga för klienten.

Cerberus har en analysavdelning. Rådgivaren kan ta hjälp av analysavdelningen för att fastställa vilka finansiella produkter och tjänster som är lämpliga för klienten.

Senast uppdaterad: 2015-03-31