Trainee

Vill du ha en effektiv inskolning i finansbranschen och yrket som investeringsrådgivare?

Vill du skapa konkreta värden för klienter? Söker du en högpresterande miljö med starkt motiverade medarbetare? Är du mycket socialt kompetent? Önskar du kontinuerlig utveckling och ersättning motsvarande det värde du skapar? I så fall har vi både ett arbete och en framtida karriär för dig. Cerberus är ett av Sveriges största fristående rådgivningsföretag inom spar- och trygghetslösningar. Vi ger dig möjlighet att uppnå din fulla potential inom branschen för finansiell rådgivning.

Driven, social och kundfokuserad

För att lyckas som trainee måste du vara driven, målinriktad, långsiktig och vilja arbeta i en social position. Du måste vara positiv, utåtriktad, socialt- och emotionellt kompetent samt en inspirerande talare. Vidare ska du vara resultatinriktad och eftersträva kontinuerlig kompetensutveckling. Vi förutsätter att du inger förtroende och besitter förmågan att skapa och vårda relationer.

Utmanande, utvecklande och meriterande

Traineeprogrammet ger dig en effektiv inskolning i yrket som investeringsrådgivare. Programmet börjar med cirka sex månader av utbildning och praktik. Utbildningen fokuserar primärt på; nationalekonomi, finansiell ekonomi, skatt, juridik, produkter, rådgivning, affärsplanering samt kommunikationsteknik. Utbildningen motsvarar ett så kallat Livdiplom dvs. en utbildning för att bli förmedlare inom livförsäkring och placering - privat och företag. Utbildningen följer Finansinspektionens krav - FFFS 2007:23 - för försäkringsförmedling och inkluderar nedanstående moment:

 • försäkringsförmedlarens roll och ansvar
 • lag och avtalsenligt försäkringsskydd
 • livförsäkringsteknik
 • liv- och fondförsäkringsprodukter
 • kollektivavtal
 • tjänstepension för anställda i små, medel och storföretag
 • juridik inom livförsäkring
 • beskattning inom livförsäkring
 • nationalekonomi
 • företagsekonomi
 • finansiell ekonomi
 • placeringar och sparformer
 • etik 

Det praktiska arbetet utförs dagligen och är primärt inriktat på att kontakta såväl potentiella som befintliga klienter samt att assistera rådgivare inför, under och efter rådgivningstillfällen. 

När du har blivit godkänd på samtliga utbildningsmoment och är licensierad av SwedSec samt har ackumulerat minst sex månaders praktisk erfarenhet av att assistera rådgivare (eller kan intyga motsvarande erfarenhet sedan tidigare) blir du registrerad hos FI som försäkringsförmedlare. Det innebär att du övergår till att arbeta heltid med att lämna rådgivning. De första 18 månaderna som försäkringsförmedlare sker arbetet under kvalificerad handledning.

För att du ska bli framgångsrik som rådgivare får du assistenthjälp, coachning och kompetensutveckling. I takt med att din kunskap och praktiska erfarenhet utökas får du möjlighet att arbeta med allt mer komplex rådgivning och krävande kundsegment.

Som trainee får lära dig av de bästa inom området finansiell rådgivning. Du får ta stort ansvar från dag ett, utvecklas i en inspirerande miljö som kännetecknas av driv, energi, kompetens och kundfokus. Du får fast ersättning under inskolningen och i ytterligare ett par månader samt rörlig ersättning, med möjlighet till god löneutveckling, därefter. 

Din profil

Förutom att besitta social kompetens, inre drivkraft, samarbetsförmåga och integritet skall du:

 • ha akademisk examen eller motsvarande kompetens
 • ha eller kunna ta SwedSec licens inom kort
 • ha eller kunna ta Insuresec licens inom kort
 • ha uppvisat toppresultat på tidigare tjänster av prestationsbaserad karaktär
 • ha en passion för finansmarknaden
 • vara en lysande kommunikatör
 • vara socialt uppskattad
Senast uppdaterad: 2016-03-07