Värderingar

En gemensam värdegrund präglar verksamheten

För att Cerberus ska vara den främsta samarbetspartnern för finansiell planering - för klienter, medarbetare och samarbetspartners - krävs en gemensam värdegrund som präglar hela verksamheten. Det innebär att samtliga medarbetare måste agera utifrån fastställda värderingar i alla lägen. Cerberus värderingar kan sammanfattas i fyra ord - värde, kunskap, engagemang och pålitlighet. Dessa värderingar skall guida medarbetare i relationen med klienter, medarbetare och samarbetspartners. Målet med värderingarna är att de skall hjälpa till att skapa värde för alla parter - klienter, medarbetare, samarbetspartners och aktieägare.

Värde

Vi skall hjälpa våra klienter att uppnå personliga och finansiella mål. Vi skall hjälpa medarbetare till personlig och professionell utveckling.

Kunskap

Vi skall ge de bästa råden och ha de mest kompetenta rådgivarna. Vi skall rekrytera, utbilda och behålla talangfulla medarbetare.

Engagemang

Vi skall agera snabbt, proaktivt och pedagogiskt. Vi skall bemöta medmänniskor med respekt och intresse. Vi skall engagera oss till det yttersta för att nå uppsatta mål.

Pålitlighet

Vi skall arbeta för långsiktiga och ömsesidigt givande relationer med klienter, medarbetare, samarbetspartners och aktieägare. Vi skall genomföra det vi utlovar och ta ansvar för våra handlingar.




Senast uppdaterad: 2013-12-03