Värderingar

En gemensam värdegrund präglar verksamheten

Cerberus värderingar kan sammanfattas i tre ord – engagemang, kunskap och pålitlighet. Dessa värderingar skall guida medarbetare i relationen med klienter, medarbetare och samarbetspartners. Målet med värderingarna är att de skall hjälpa till att skapa värde för alla parter - klienter, medarbetare, samarbetspartners och aktieägare.

Engagemang

Vi skall engagera oss till det yttersta för att göra klienter nöjda och nå uppsatta mål. Vi skall bemöta medmänniskor med respekt och intresse.

Kunskap

Vi skall vara kompetenta och ständigt arbeta med kompetensutveckling. Vi skall rekrytera, utveckla och behålla talanger.

Pålitlighet

Vi skall agera föredömligt i alla lägen. Vi skall genomföra det vi utlovar och ta ansvar för våra handlingar.

Senast uppdaterad: 2016-09-19